Spoštovani svojci in obiskovalci,

Dom za starejše Bor se od 13. 1. 2022 do vključno 20. 1. 2022 zaradi pojava izbruha okužbe z virusom Sars-CoV-2 in s tem zagotavljanja izvajanja ukrepov omejevanja Covid-19, omejuje stike vsem stanovalcem.

Izjeme od omejitve obiskov se bodo obravnavale individualno po predhodni odobritvi vodje zdravstvene nege ali ambulante.

Sklep o omejitvi stikov stanovalcem, 13. 1. 2022

Prosimo vas za razumevanje.

Alenka Gantar, direktorica