Poveselili smo se ob praznovanju rojstnih dni, 7. 6. 2022