SPREMENJEN PROTOKOL OBISKOV SVOJCEV V DOMU BOR OD 3.6.2020 DALJE

Zaradi dobre epidemiološke situacije v Sloveniji smo prilagodili protokol obiskov svojcev.

 1. Na obisk v dom lahko pride ena zdrava oseba k posameznemu  stanovalcu na dan. Odsvetovani so obiski otrok in mladostnikov.
 2. Ob vstopu v recepcijo si obiskovalec obvezno razkuži roke in obvezno uporabi kirurško masko. V recepciji je potrebno povedati svoje ime in priimek, pomeri se telesna temperatura in izpolni se potrebni izjavi o zdravstvenem stanju ter zapiše telefonska številka.
 3. Obiski bodo od ponedeljka do petka dopoldne od 9.30 do 11.30 in popoldne od 14.00 do 16.00 ure, sobota dopoldne od 9.30 do 11.30.
 4. Za obiske se je potrebno še vedno najaviti na telefonsko številko 05 37 51 300 (recepcija) ali na elektronski naslov obiski@vitadom.si, vsak delovni dan med 13.00 in 16.00 uro, vsaj en dan prej (npr. v ponedeljek za sredo). Od 16.00 ure dalje naročanje ni več možno, ker so razporedi že zaključeni. Preko vikenda naročanje ni možno.
 5. Prosimo, da se držite točno določene ure obiska.
 6. Za samostojne stanovalce obeh stanovanjskih oddelkov (A in B oddelka) se zglasite v recepciji, da se opravi vse formalnosti. V recepciji vas bo že čakal stanovalec s katerim zapustita dom in odideta na prosto izven doma. Upoštevati je potrebno higienska navodila in medsebojno razdaljo (1,5 m). Na način je obisk možen tudi preko vikenda.
 7. Po opravljenem obisku stanovalca pospremite do recepcije.
 8. V primeru slabega vremena obiski stanovalcev oddelkov A in B niso možni.
 9. Obiski stanovalcev po sobah so dovoljeni le izjemoma.
 10. Za varovana oddelka in negovalni  oddelek ostajajo obiski tako kot so bili do sedaj,  po predhodnem naročanju in pod nadstreškom za domom. Sprememba bo v tem, da boste lahko samostojno pokretne stanovalce   pospremili na sprehod oziroma čas obiska preživeli po svojih željah v skladu z vsemi navodili.
 11. Ponovno je dovoljeno prinašanje stvari stanovalcem pod pogoji iz navodil NIJZ – priloga.
 12. Odhodov stanovalcev v domače okolje ne priporočamo.