O B V E S T I L O

Skladno z navodili Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje spreminjamo navodila glede obiskov:

  • Obisk se omogoči obiskovalcem, ki imajo digitalno potrdilo o izpolnitvi pogoja PCT (so bolezen preboleli ali so bili polno cepljeni proti SARS-CoV-2 ali imajo negativen test na SARS-CoV-2. Obiskovalci podpišejo izjavo.
  • Pri obiskovalcih, ki nimajo potrdila iz prejšnje alineje se opravi epidemiološko preverjanje.
  • Obisk se omeji na 2 osebi na posameznega stanovalca.

Na obiske prihajajte zdravi oziroma, če niste bili v visoko tveganem  stiku. Ves čas obiska je potrebno nositi zaščitno masko ter si razkuževati roke.

V kolikor je mogoče priporočamo obiske na zunanjih površinah.

Stanovalci, ki so bili cepljeni proti virusu SARS-CoV-2 in se družijo z osebami, ki so bile cepljene proti virusu SARS-CoV-2 ne potrebujejo zaščitne maske. V primeru mešanih skupin morajo stanovalci, ki niso bili cepljeni proti virusu SARS-CoV-2 uporabljati zaščitno masko.

Hvala za spoštovanje ukrepov.

Direktorica: Alenka Gantar

Črni Vrh,  15.7.2021