Spoštovani svojci!

Obveščamo vas, da je od 21. 9. 2020 dalje SPREMENJEN PROTOKOL OBISKOV.

Zaradi povečanja okužb s Covid 19 v Sloveniji spreminjamo  protokol obiskov svojcev. Ponovno je uvedeno naročanje na obiske za stanovalce, ki se sami niso sposobni dogovarjati za obiske.

Na obisk v dom lahko pride ena zdrava oseba k posameznemu  stanovalcu. Nepokretne stanovalce se poseda na voziček in jih pripelje na recepcijo. V primeru lepega vremena je zaželjeno, da je obisk zunaj, v primeru slabega vremena je obisk v recepciji.  Za stanovalce, ki ne zmorejo posedanja na voziček je izjemoma dovoljen obisk v sobi po predhodni najavi.  Odsvetovani so obiski otrok in mladostnikov.

Ob vstopu v recepcijo si obiskovalec obvezno razkuži roke in obvezno uporabi kirurško masko.  V primeru, da obiskovalec ne želi uporabiti kirurške maske, obisk ni dovoljen. Na recepciji je potrebno povedati svoje ime in priimek, pomeri se telesna temperatura in izpolni se potrebni izjavi o zdravstvenem stanju ter zapiše telefonska številka.

Obiski bodo od ponedeljka do petka dopoldne od 9.30 do 11.30 in popoldne od 14.00 do 16.00 ure, sobota dopoldne od 9.30 do 11.30.

Za obiske se je potrebno še vedno najaviti na telefonsko številko 05 37 51 300 (recepcija) ali na elektronski naslov obiski@vitadom.si, vsak delovni dan med 13.00 in 16.00 uro, vsaj en dan prej (npr. v ponedeljek za sredo). Od 16.00 ure dalje naročanje ni več možno, ker so razporedi že zaključeni. Preko vikenda naročanje ni možno.

Prosimo, da se držite točno določene ure obiska.

Za samostojne stanovalce obeh stanovanjskih oddelkov (A in B oddelka) se zglasite v recepciji, da se opravi vse formalnosti. V recepciji vas bo že čakal stanovalec s katerim zapustita dom in odideta na prosto izven doma. Upoštevati je potrebno higienska navodila, priporočamo uporabo kirurške maske  in medsebojno razdaljo (1,5 m). Na ta način je obisk možen tudi preko vikenda. Po opravljenem obisku stanovalca pospremite do recepcije .V primeru slabega vremena, ko obisk na zunanjih površinah ni možen je potrebno naročanje, ker obisk poteka v recepciji. 

Odhodov stanovalcev v domače okolje ne priporočamo.