Zahvaljujemo se triu Maharičke, ki so z nežnim ubranim petjem polepšale našim stanovalcem lepo poletno dopoldne.