Kmetija Lužar iz Kladij se je v teh prazničnih dneh spomnila na stanovalce in zaposlene našega doma. Spekli so nam dišeče medenjake. Najlepše se jim zahvaljujemo za izkazano pozornost.